Monday, 11 February 2013

Wajah baru Pusat Sumber Sekolah

Sudut Pameran dan Sudut Warisan Budaya

Kaunter Sirkulasi
Ruang Bacaan Terbuka

Kampus ASTRO

Rak Buku Bukan Fiksyen

Rak Buku Fiksyen

Sudut Rujukan


No comments:

Post a Comment