Peraturan PSS

WAKTU PENGGUNAAN

SYARAT-SYARAT PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN

Ø   Maklumat pinjaman bahan adalah seperti berikut:

Kategori
Bil. Buku
Tempoh
Denda Lewat
(sehari)
F/BF
Red Spot
Pelajar
2
7 hari
RM0.10
RM0.20
Pengawas PSS
3
14 hari
RM0.10
RM0.20
Guru
10
3 bulan
RM0.10
RM0.20
Staf
10
14 hari
RM0.10
RM0.20

No comments:

Post a Comment