Pengawas Pusat Sumber SekolahPENGAWAS PSS SESI 2014/2015PENGAWAS PSS SESI 2013/2014


IKRAR PENGAWAS PSS

BAHAWASANYA KAMI
PENGAWAS-PENGAWAS PUSAT SUMBER SMK TUN HUSSEIN ONN
BERIKRAR DAN BERJANJI
MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS YANG DIAMANAHKAN
DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN DEDIKASI

KAMI BERJANJI
UNTUK BELAJAR BERSUNGGUH-SUNGGUH
BAGI MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK
SENTIASA BERDISIPLIN
DAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN YANG DITETAPKAN
OLEH PIHAK SEKOLAH
DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KAMI
BERSEDIA MEMBANTU
WARGA PENDIDIK
DAN MEMBERI PERKHIDMATAN
SECARA SISTEMATIK DAN KOLEKTIF
BERTERASKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

KAMI
MEMASTIKAN UNIT-UNIT PUSAT SUMBER SEKOLAH
DALAM KEADAAN KONDUSIF
DAN EFEKTIF
SERTA MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK
YANG DIRANCANG
DAN SETERUSNYA
MEWUJUDKAN WARGA SMK TUN HUSSEIN ONN
YANG BERILMU DAN BERWAWASAN


Pengawas PSS Sesi 2007/2008

  
Pengawas PSS Sesi 2008/2009

Pengawas PSS Sesi 2009/2010

Pengawas PSS Sesi 2010/2011