Friday, 6 May 2016

Kem Kepimpinan Pemimpin Muda 2016

Kem Kepimpinan Pemimpin Muda 2016

Tarikh : 28 - 29 April 2016
Tempat : Pusat kokurikulum Bukit Mertajam
Anjuran Bersama:
Pusat Sumber Az Zahrawi
Kelab Pusat Sumber Sekolah
Lembaga Pengawas Sekolah
Koperasi Sekolah SMKTHO
Unit Bimbingan & Kaunseling
Unit HEM SMKTHO
Pusat Kokurikulum Bukit Mertajam