Visi & Misi PSS

VISI
Ke arah Pusat Sumber Cemerlang


MISI

  • Menjadikan PSS SMKTHO sebagai sumber rujukan.
  • Berusaha menyediakan perkhidmatan-perkidmatan yang berupaya membantu serta mempertingkatkan keberkesanan P & P.


MOTO
PSS Nadi Ilmu SMKTHO


OBJEKTIF

  • Meningkatkan taraf P&P dengan penggunaan pelbagai bahan P&P, kemudahan pembelajaran serta teknologi maklumat.
  • Memupuk tabiat belajar sendiri, menanam minat membaca, dan rasa cinta dan memanfaatkan teknologi maklumat di kalangan pelajar dan guru.

MATLAMAT

  • Mempertingkatkan profesion perguruan dan mutu pendidikan.
  •  Menyediakan segala kemudahan, perkhidmatan dan sumber P&P guru dengan pendekatan teknologi pendidikan.
  • Membentuk golongan pelajar yang sempurna dengan   sifat dedikasi, berdikari, berdisiplin, berilmu, dinamis, kreatif dan inovatif.