Friday, 3 January 2014

Projek Literasi Maklumat

Denagan bantuan dan kerjasama Panitia Geografi, akhirnya banner-banner untuk Projek Literasi Maklumat telah dapat disiapkan pada akhir Disember 2013. Ianya telah diletakkan di tempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan maklumat berguna kepada warga sekolah. Projek ini akan diteruskan bersama panitia-panitia yang lain pada tahun ini.


No comments:

Post a Comment