Wednesday, 2 January 2013

Orientasi PSS

Taklimat mengenai PSS diberikan oleh Pn Norlida Mohd Mahudin kepada pelajar-pelajar Tingkatan 1 sesi 2013. Penerangan diberikan mengenai peraturan PSS, tatacara peminjaman dan pemulangan buku, tempoh pinjaman bahan, jenis bahan yang terdapat di PSS serta jenis perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Sumber Sekolah. Para pelajar juga diberikan taklimat mengenai Program NILAM oleh GPM.

No comments:

Post a Comment